Over ons

Visie

Questionmark streeft naar een wereld waarin mensen gezond leven, op een gezonde planeet, met respect voor alle mensen en dieren.

Missie

Questionmark draagt bij aan een beter voedselsysteem door te sturen op een samenleving die gericht is op gezonde, duurzame, rechtvaardige en diervriendelijke consumptie en productie van voedsel.

We stimuleren en ondersteunen bedrijven in het concurreren op deze kwalitatieve waarden en om verantwoordelijkheid te nemen voor de invloed die ze hebben op wat hun klanten kopen en consumeren.

We creëren producttransparantie en een ondersteunende voedselomgeving en helpen zo consumenten om gezonde en duurzame keuzes te maken.

Wij inspireren overheden bij het faciliteren, reguleren en monitoren van bedrijven- en consumentengedrag.

Questionmark en de door de VN gedefinieerde ‘Sustainable Development Goals (SDG’s)

Impact

Met onze onderzoeken en de Superlijsten hebben wij sinds 2020 grote vooruitgang geboekt om verschillende betrokken partijen te doen beseffen dat we de transitie naar een toekomstbestendig voedselsysteem moeten versnellen. In ons Impactverslag 2020-2021 laten zien tot welke resultaten onze aanpak in die periode heeft geleid.

Drijfveer

Het huidige voedselsysteem is niet toekomstbestendig. Al decennia lang zien we dat het leidt tot toename van leefstijl-gerelateerde ziekten, zoals obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten; opwarming van het klimaat en achteruitgang van biodiversiteit; groeiende inkomensongelijkheid en mensenrechtenschendingen; onethische behandeling van dieren op industriële schaal. De oorzaken achter deze trends zijn de eenzijdige focus op winst en groei bij bedrijven en het valse idee dat consumentenvraag het aanbod in de markt bepaalt.

Strategie

Questionmark prikkelt de markt door het doen en publiceren van onderzoek. Ons werk prikkelt bedrijven om te concurreren op gezondheid en duurzaamheid, consumenten om bewuste keuzes te maken en de overheid om beleid te maken dat deze nieuwe marktwerking faciliteert. 

Onze activiteiten vallen onder drie pijlers:

  1. We ontwikkelen onze eigen software waarmee we data over voedselproducten verzamelen en analyseren. In onze database houden we alle voedingsproducten te koop in supermarkten en de wekelijkse aanbiedingen hierop bij.
  2. We nemen zelf het initiatief tot het doen van onafhankelijk onderzoek en publiceren dit in de vorm van ranglijsten van producten en supermarkten. De resultaten van ons werk worden gebruikt door bedrijven, ngo's, journalisten, politici en consumenten.
  3. We bieden data-analyses op maat voor NGO's, voedselproducenten, supermarkten en de overheid - die deze gebruiken in lijn met onze doelen.

Onze waarden

Ons werk is te allen tijden wetenschappelijk onderbouwd, gebaseerd op data en constructief. Onze eigen initiatieven zijn daarnaast ook pionierend, waardegedreven en onafhankelijk. 

Onafhankelijk

Questionmark is een onafhankelijke stichting. Wij waarborgen onze onafhankelijkheid door middel van ons bestuur, onze inkomsten en ons integriteitsbeleid. Verantwoording over het bestuur en de financiën vindt plaats in de jaarverslagen .

Inkomsten

De inkomsten van Questionmark bestaan hoofdzakelijk uit donaties van charitatieve fondsen en ad hoc subsidies vanuit de overheid.  Een minderheidsdeel van de inkomsten komt uit de verkoop van onderzoeken en data. Dankzij deze inkomensverdeling kan Questionmark het hoofddeel van haar activiteiten doen op eigen initiatief en onder eigen naam.

'Onderzoek op verzoek' doet Questionmark alleen voor bepaalde non-profit organisaties, zoals overheden, universiteiten en maatschappelijke belangenorganisaties.

Voedselproducenten en supermarkten kunnen gebruik maken van de data van Questionmark via de dochteronderneming, QMintelligence. Via een contractuele overeenkomst krijgen zij dan toegang tot de database met alle productinformatie die is verzameld door Questionmark. Het toegankelijk maken van deze data voor supermarkten en producenten is onderdeel van de missie van Questionmark, omdat deze bedrijven hiermee hun producten en/of assortiment kunnen verbeteren naar meer duurzaam en gezond. De data is ook publiek toegankelijk via de website van Questionmark.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@thequestionmark.org

Integriteitsbeleid

De kwaliteit en betrouwbaarheid van het werk van Questionmark wordt, naast de onafhankelijkheid van bepaalde inkomstenbronnen, mede bepaald door de integriteit van onze medewerkers. Questionmark vertrouwt haar medewerkers en gaat er vanuit dat zij bij het doen van onderzoek integer willen handelen. Om mogelijkheden voor belangenverstrengeling en averse prikkels zoveel mogelijk weg te nemen volgen we een integriteitsbeleid.

Bereik

QM biedt met Superlijst supermarkten inzicht in waar ze hun assortiment, marketing en winkelinrichting kunnen verbeteren om mensen een gezonde en duurzame keuze te kunnen laten maken. Ook biedt Superlijst inzicht in hoe hun concurrenten presteren op deze gebieden.

Questionmark bereikt een kritische massa van bewuste consumenten. Deze groep is actief bezig met een verantwoorde levensstijl en geïnteresseerd in informatie over het maken van verantwoorde keuzes. Wij activeren deze consumenten als onderdeel van onze strategie gericht op het beïnvloeden van bedrijven.

In deze groep zitten influencers, journalisten, onderzoekers en beleidsmakers. Hierdoor ontstaan in deze groep trends die worden overgenomen door de groep ‘trendvolgende consumenten’. Deze trends worden weer opgepikt door bedrijven die voorop willen lopen. Als hun producten vervolgens succes hebben, zijn het de grotere bedrijven die ze kopiëren en promoten naar de mainstream consument.

Uiteindelijk levert dit verduurzaming op van het hele aanbod richting consumenten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 

Methode

Meer weten over de methode van Questionmark?