Raad van Wetenschappers

De onderzoeksmethode voor alle Superlijst wordt opgesteld onder toeziend oog van de Raad van Wetenschappers. De experts in deze Raad zien erop toe dat de vergelijking van supermarkten eerlijk is en bijdraagt aan verbetering van het voedselsysteem. De werkwijze van de Raad is vastgelegd in een reglement. Het reglement schrijft onder meer voor dat alle leden openheid geven over de relaties die zijn hebben met supermarkten of de voedselindustrie. De Raad bestaat momenteel uit:

Methode

Lees meer over de Superlijst methode.