Wereldprimeur transparantie over duurzaamheid bij supermarkten

Amsterdam, 7 maart - Vandaag lanceert het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het Dashboard Duurzaamheid Supermarkten. Charlotte Linnebank, directeur van denktank Questionmark: “Wij zijn verheugd te zien dat na onze jarenlange inspanning voor meer transparantie over duurzaamheidsprestaties bij supermarkten, de overheid deze rol nu overneemt. Met dit Dashboard is Nederland het eerste land waar de overheid individuele supermarkten gaat volgen in hoeverre zij met hun beleid en praktijk bijdragen aan verduurzaming van het voedselsysteem.”

Noodzaak tot transparantie duurzaamheid

De meeste supermarkten rapporteren zelf al over hun duurzaamheidsprestaties. De indicatoren waarop ze dit doen zijn echter meestal niet geharmoniseerd, waardoor onderlinge vergelijking niet mogelijk is. Bovendien zijn de indicatoren waarop ze rapporteren onvoldoende relevant. Dat maakt het moeilijk de voortgang op afspraken of beloftes over verduurzaming, die ze onderling of met de regering maken, te volgen. Een voorbeeld hiervan is de voortgang die ze maken op doelstellingen in het Klimaatakkoord; tegengaan van ontbossing; groei van biologisch; minder vlees en meer plantaardige consumptie. Het Dashboard van het Ministerie geeft vanaf nu inzicht hoe supermarkten met hun inkoop, aanbod, promotie en verkoop bijdragen aan deze doelstellingen. Charlotte Linnebank: “Wij verwachten dat het Ministerie ten behoeve van een toekomstbestendige voedsel- en landbouwsector de cruciale rol van supermarkten hierin beter kan monitoren en waar nodig zal bijsturen met beleid.”


Dashboard LNV neemt indicatoren Superlijst Groen over

Eerder maakten onderzoeken van universiteiten en maatschappelijke organisaties duurzaamheidsprestaties van supermarkten al enigszins inzichtelijk. Superlijst Groen van Questionmark, was hierin een van de meest uitgebreide en biedt daarbij een algemene ranglijst van Supermarkten. Questionmark heeft deze Superlijst behalve in Nederland ook in België, het Verenigd Koninkrijk en Zweden uitgebracht. Superlijst Groen leverde LNV inbreng voor de aanpak en indicatoren, welke grotendeels zijn overgenomen in het Dashboard. Het Ministerie neemt niet de algemene ranglijst van supermarkten over.


Maatschappelijk middenveld kijkt mee

Questionmark heeft vanuit haar expertise met Superlijst een adviserende rol bij de ontwikkeling van het Dashboard van LNV. Daarnaast heeft zij voor de gewenste inhoud van het dashboard op verzoek van het Ministerie ook inbreng van andere middenveldorganisaties meegenomen. Het doel is dat het Dashboard ook deze organisaties informatie biedt over hoe supermarkten hun praktijk afstemmen op maatschappelijke belangen. Charlotte Linnebank, directeur Questionmark: “Het Dashboard Duurzaamheid komt voort uit een maatschappelijke behoefte, maar het biedt ook de supermarkten zelf nuttige inzichten. Hopelijk geeft dit extra motivatie om hun rol te pakken bij het oplossen van de negatieve effecten die ons huidige voedselsysteem heeft op natuur en het klimaat.”

Link naar het dashboard