Eerlijke boterham

Wat weten we over de prijsopbouw van voedsel?

De betaalbaarheid van voedsel staat plotseling weer centraal in het publieke en politieke debat na jaren van redelijk stabiele voedselprijzen. Een van de moeilijkheden in het debat is de intransparantie van prijsvorming in de voedselketen. Met dit project geven we inzicht in hoe we voedsel betaalbaar houden, hoe verdiensten in de keten worden verdeeld en wat er nodig is om producenten een ‘eerlijke boterham’ te laten verdienen. Het  richt zich specifiek op prijsvorming aan het eind van de voedselketen, met name binnen de supermarkt.

Netherlands
open
2024

Financiers

Logo Foodwatch
Foodwatch

Financier

Gieskes Strijbis Fonds

Financier