Vacatures

Vacatures Bestuur

Diverse profielen (onbezoldigd)

Questionmark is een denktank die streeft naar een gezond, duurzaam, eerlijk en diervriendelijk voedselsysteem. Dat vraagt om andere vormen van productie en consumptie van voedsel. Om dit te bereiken doet Questionmark grensverleggend, data-gedreven en praktijkgericht onderzoek. Met dit onderzoek ondersteunt en motiveert Questionmark machthebbers in het voedselsysteem om over te gaan tot verandering. Daarnaast geeft Questionmark advies aan en creëren we verbinding tussen industrieën, overheden, maatschappelijk middenveld, media en wetenschappers. Questionmark werkt pan-Europees en heeft haar hoofdkantoor in Nederland.

Ons onderzoek publiceren we in de vorm van rapporten en persberichten  - via onze eigen kanalen en via partners. Wij werken hierbij samen met maatschappelijke organisaties en wetenschappers. Onze publicaties hebben rechtstreeks impact op retailers, producenten en overheid. Ons hoofdkantoor zit in Nederland en van daaruit werken we op dit moment ook in Engeland, België, Duitsland en Zweden. 

Bestuur

Questionmark is een ‘ondernemende non-profit’, in de vorm van een stichting met daaronder een B.V. Het merendeel van de inkomsten komt uit donaties van filantropische fondsen en een minderheid komt uit dienstverlening. De stichting heeft een statutair bestuur, dat de directeur aanstelt en adviseert, goedkeuring geeft aan de strategie en toezicht houdt. 

Het huidige bestuur bestaat uit vijf leden met diverse achtergronden. De samenstelling is zodanig dat de leden gezamenlijk beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de visie, missie, strategie en doelen van de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen, en haar toezicht-, besluitvormings-, en adviesfunctie adequaat te kunnen uitvoeren. Het bestuur vergadert viermaal per jaar. Het bestuur laat zich in besluiten over financiële zaken adviseren door de auditcommissie, die zelf ook zitting heeft in het bestuur. 

Twee bestuursvacatures

Per direct is het bestuur op zoek naar kandidaten voor 2 bestuursposities. De profielen van deze posities zullen worden afgestemd op het aanbod van kandidaten. De gezochte kandidaten hebben allen passie en sterke affiniteit met het gezonder, duurzamer en eerlijker maken van het voedselsysteem en de missie van Questionmark hieromtrent. Daarnaast hebben kandidaten expertise en netwerk in een paar van de onderstaande domeinen.

 • fondsenwerving, aan de fondsenwervende of -verstrekkende kant 
 • strategische communicatie (profilering, branding) bij denktanks, onderzoeksinstituten, campagne-voerende ngo’s.
 • het vermarkten van data en onderzoek, zoals dat van Questionmark 
 • verduurzaming van foodretail en -producerende industrie
 • maatschappelijk middenveld van waaruit gestuurd wordt op systeemveranderingen  

Termijn en bezoldiging

De aanstelling van bestuursleden geschiedt voor een periode van drie jaar. Leden zijn maximaal éénmaal herbenoembaar voor een periode van drie jaar. 

Het lidmaatschap is onbezoldigd.

Interesse?

Uw belangstelling kunt u kenbaar maken aan charlotte@thequestionmark.org

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature stage 4-5 maanden (per direct)

Questionmark is een onafhankelijke denktank. Haar missie is te werken aan een gezond, duurzaam, eerlijk en diervriendelijk voedselsysteem. Hiertoe doet Questionmark grensverleggend, datagedreven en praktijkgericht onderzoek. Met dit onderzoek ondersteunt en motiveert Questionmark machthebbers binnen het bedrijfsleven en de overheid om over te gaan tot verandering. Daarnaast geeft Questionmark advies aan en creëren we verbinding tussen industrieën, overheden, maatschappelijk middenveld, media en wetenschappers. Questionmark werkt pan-Europees en heeft haar hoofdkantoor in Nederland.

Onze kernactiviteit is het doen en publiceren van onderzoek en beleidsadviezen die bijdragen aan het volbrengen van onze missie.  Onze publicaties verspreiden we via persberichten, onze eigen kanalen en via die van partners. Wij werken altijd samen met maatschappelijke belangenorganisaties en wetenschappers. Onze publicaties hebben rechtstreeks impact op overheidsbeleid, op voedselproducenten en supermarkten. 

De functie

Als stagiair biedt jij belangrijke ondersteuning aan het Questionmark team. Dit betekent dat je betrokken bent bij het uitvoeren en analyseren van onderzoek en organiseren van activiteiten. Je bent voornamelijk betrokken bij een project dat misleiding van duurzaamheidsclaims op voedselproducten onderzoekt en toekomstige Superlijst projecten. Hiervoor werk je samen met collega-onderzoekers binnen Questionmark. 

Taken

 • Uitvoeren onderzoek (verzamelen digitale en fysieke, kwantitatieve en kwalitatieve data; verifiëren datakwaliteit; analyseren data; schrijven onderzoeksconclusies en -aanbevelingen. 
 • Inventarisatie en analyse van duurzaamheidsclaims op voedselproducten.
 • Input leveren op eindrapportages voor opdrachtgevers.
 • Ondersteuning bij Superlijst onderzoek: dataverzameling en analyse, uitwerken van resultaten.
 • Ondersteuning bij organisatie van evenementen als seminars en symposia met supermarkten, overheid, maatschappelijk middenveld, wetenschappers en media.

Profiel

 • HBO of WO studie op gebied van marketing en communicatie, rechten of  economie. 
 • Affiniteit met en bereidheid om op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, mensenrechten en dierenwelzijn te werken.
 • Ervaring met het schrijven van wetenschappelijke of journalistieke teksten.
 • Vloeiend in Nederlands en Engels (woord en geschrift).
 • Je bent praktisch ingesteld. 

Profiel pluspunten

 • Ervaring met SQL
 • Kennis gerelateerd aan: milieu, gezondheid, voeding, mensenrechten, en/of economie
 • Je hebt interesse in een of meerdere van deze sectoren: maatschappelijk middenveld, onderzoek, politiek, bedrijfsleven. 

Over Questionmark

Dit is wat je kunt verwachten als je bij Questionmark komt werken.

 • Bijdragen aan het gezond, duurzaam, eerlijk en diervriendelijk maken van het voedselsysteem. Jouw werk bij Questionmark zie je terug in debatten in de Tweede Kamer, op voorpagina's van kranten én in de schappen van de supermarkt.
 • Vrijheid om zelf werkwijzen te ontwikkelen die leiden tot succes in je werk.
 • Samenwerken in een team van ca 10 gepassioneerde collega’s, die ervaren zijn in het realiseren van positieve verandering in het voedselsysteem
 • Werken in een platte en slagvaardige organisatie - waarin je net zo makkelijk communiceert met de directeur, als met directe onderzoeks collega's.
 • Ruimte om vanuit huis te werken, met Amsterdam als verzamelplek waar we twee keer per week samenkomen. 
 • Regelmatig borrels, etentjes en teamuitjes.
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (4 tot 5 maanden).
 • Marktconforme stagevergoeding

Deadline voor sollicitaties

Startdatum: per direct. Deze vacature willen wij zo snel mogelijk vullen. Om die reden zullen wij geschikte kandidaten snel uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Stuur je CV en motivatie naar info@thequestionmark.org

Solliciteer nu!

Vacature stage (32 uur/week vanaf maart)

Questionmark is een onafhankelijke denktank, opgericht in 2012. Haar missie is te werken aan een gezond, duurzaam, eerlijk en diervriendelijk voedselsysteem. Hiertoe doet Questionmark grensverleggend, datagedreven en praktijkgericht onderzoek. Met dit onderzoek ondersteunt en motiveert Questionmark machthebbers binnen het bedrijfsleven en de overheid om over te gaan tot verandering. Daarnaast geeft Questionmark advies aan en creëren we verbinding tussen industrieën, overheden, maatschappelijk middenveld, media en wetenschappers. Questionmark werkt pan-Europees en heeft haar hoofdkantoor in Nederland.

Onze kernactiviteit is het doen en publiceren van onderzoek en beleidsadviezen die bijdragen aan het volbrengen van onze missie.  Onze publicaties verspreiden we via persberichten, onze eigen kanalen en via die van partners. Wij werken altijd samen met maatschappelijke belangenorganisaties en wetenschappers. Onze publicaties hebben rechtstreeks impact op overheidsbeleid, op voedselproducenten en supermarkten. 

De functie

Als stagiair biedt jij belangrijke ondersteuning aan het Questionmark team. Dit betekent dat je betrokken bent bij het uitvoeren en analyseren van onderzoek en organiseren van activiteiten. Je bent onder andere betrokken bij onderzoeksprojecten zoals Superlijst. Hiervoor werk je samen met collega-onderzoekers binnen Questionmark. 

Taken

 • Uitvoeren onderzoek (verzamelen digitale en fysieke, kwantitatieve en kwalitatieve data; verifiëren datakwaliteit; analyseren data; schrijven onderzoeksconclusies en -aanbevelingen. 
 • Ondersteuning bij organisatie van evenementen als seminars en symposia met supermarkten, overheid, maatschappelijk middenveld, wetenschappers en media.

Profiel

 • HBO of WO studie op gebied van duurzaamheid, gezondheid, mensenrechten en dierenwelzijn te werken.
 • Ervaring met het schrijven van wetenschappelijke of journalistieke teksten.
 • Vloeiend in Nederlands en Engels (woord en geschrift)
 • Je bent praktisch ingesteld.

Profiel pluspunten

 • Ervaring met SQL
 • Je hebt interesse in een of meerdere van deze sectoren: maatschappelijk middenveld, onderzoek, politiek, bedrijfsleven. 
 • Je hebt plezier in schrijven en wil leren schrijven voor de doelgroep van hoogopgeleide particulieren en professionals binnen de terreinen van onderzoek, maatschappelijk middenveld en beleidsontwikkeling. 

Over Questionmark

Dit is wat je kunt verwachten als je bij Questionmark komt werken.

 • Bijdragen aan het gezond, duurzaam, eerlijk en diervriendelijk maken van het voedselsysteem. Jouw werk bij Questionmark zie je terug in debatten in de Tweede Kamer, op voorpagina's van kranten én in de schappen van de supermarkt.
 • Vrijheid om zelf werkwijzen te ontwikkelen die leiden tot succes in je werk.
 • Samenwerken in een team van ca 10 gepassioneerde collega’s, die ervaren zijn in het realiseren van positieve verandering in het voedselsysteem
 • Werken in een platte en slagvaardige organisatie - waarin je net zo makkelijk communiceert met de directeur, als met directe onderzoeks collega's.
 • Ruimte om vanuit huis te werken, met Amsterdam als verzamelplek waar we twee keer per week samenkomen. 
 • Regelmatig borrels, etentjes en teamuitjes.
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (4 tot 5 maanden).
 • Marktconforme stagevergoeding

Deadline voor sollicitaties

Startdatum: maart.
Deadline sollicitatie: 20 januari 2024. Geschikte kandidaten nodigen wij ook voor de deadline al uit voor een kennismakingsgesprek. Reageren kan via info@thequestionmark.org

Solliciteer nu!