Superlijst Groen

Welke supermarkten maken duurzaam de makkelijke keuze?

Superlijst Groen richt zich op het thema duurzaamheid en daarbinnen specifiek op milieu en natuur. De acht grootste supermarktketens van Nederland worden onderzocht op de mate waarin zij hun klanten helpen bij het kiezen voor een duurzaam voedingspatroon. Het onderzoek adresseert hierbij de belangrijkste problemen die om oplossingen vragen en waaraan supermarkten een wezenlijke bijdrage kunnen leveren. Binnen dit kader richt Superlijst Groen zich op de volgende onderwerpen:

Eiwittransitie

De productie van dierlijke eiwitten legt een groot beslag op milieugebruiksruimte. Voor de productie van veevoer is landbouwgrond nodig, wat ten koste gaat van landbouwgrond voor menselijke voeding of ten koste van kwetsbare natuur en (tropische oer-)bossen. Op dit moment vormen dierlijke eiwitten zo'n 60% van de eiwitten in het gemiddelde Nederlandse voedingspatroon.

Natuurinclusieve landbouw

Veel van de huidige landbouwmethoden bedreigen waardevolle natuur, het klimaat en leefmilieu wereldwijd. Het gebruik van kunstmest, pesticide en ontbossing – met name voor de productie van palmolie en soja in veevoer – trekken een enorme wissel op onze natuurlijke leefomgeving.

Duurzame verpakking

Verpakkingen van voedsel dragen in grote mate bij aan vervuiling en klimaatverandering. De afgelopen vijftig jaar is het gebruik van plastics wereldwijd vertwintigvoudigd. Dat heeft grote gevolgen voor onze leefomgeving en het klimaat. 

Duurzame visserij

Onverantwoorde visserij leidt tot bijvangst, vervuiling en uitputting van populaties wilde vis. Ook het kweken van vissen leidt tot aanzienlijke problemen voor het milieu, onder meer door gebruik van onduurzaam visvoer.

Vergelijkingscriteria van Superlijst Groen

De volledige vergelijkingscriteria van Superlijst Groen 2021 zijn hier te lezen.

Op de hoogte blijven?

Superlijst Groen wordt het tweede onderzoek in een serie van vier Superlijsten. Wil je op de hoogte blijven, abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

Partners

Voor dit onderzoek werken we samen met Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en Mighty Earth.

Superlijst methode