Biologische Volle Melk (pak, 1L)
Campina
Campina is transparant via Questionmark
Biologische Volle Melk (pak, 1L)Campina
  Duurzaamheid
  Gezondheid

  Duurzaamheid

Algemene aandachtsgebieden

Onderstaande onderwerpen zijn op basis van wetenschappelijk onderzoek vastgesteld als meest belangrijke aandachtspunten in de keten.

animals

Dierenwelzijn

Belangrijke aandachtsgebieden bij dierenwelzijn zijn leefruimte, gezondheid en lichamelijke ingrepen.

Belangrijke aandachtspunten op het gebied van dierenwelzijn in de zuivelketen zijn:

 • Voldoende leefruimte voor natuurlijk gedrag
 • Diergezondheid en antibioticagebruik
 • Het uitvoeren van lichamelijke ingrepen als onthoornen.
environment

Milieu

Belangrijke aandachtsgebieden bij milieu zijn broeikasgassen, bosgebieden en mest.

De productie van zuivel kan schadelijke gevolgen hebben voor het milieu. Belangrijke aandachtsgebieden in de zuivelketen zijn:

 • Uitstoot van broeikasgassen tijdens de productie en verwerking van zuivel.
 • Risico op verdwijnen van (waardevolle) bosgebieden voor de productie van veevoer
 • Lucht- en watervervuiling door mest
social

Mensenrechten

Belangrijke aandachtsgebieden bij mensenrechten zijn gezondheid en veiligheid.

De zuivelsector kent veel kleine boeren, vaak familiebedrijven, die soms gebruik maken van tijdelijke krachten. Een belangrijk aandachtspunt op melkveehouderijen is:

 • Gezondheid en veiligheid van de werknemers.

Keurmerken


Milieu

Mens

Dier
Topkeurmerken 

Met een keurmerk kan een merk laten zien dat het zich inspant om duurzamere producten te maken. Questionmark hanteert de definities van topkeurmerk zoals die zijn vastgesteld door Milieu Centraal.

EKO 

De basis is gelijk aan de eisen voor het Europese keurmerk voor biologische landbouw, waarvan EKO een van de grondleggers is. Daarbovenop stelt EKO sinds maart 2016 de aanvullende eis dat boeren, verwerkers en handelaren elke 3 jaar concrete verbeterdoelen formuleren op ten minste twee duurzaamheidsthema’s uit de EKO-code. Boeren kunnen uit 8 thema’s kiezen, verwerkers en handelaren uit 10 thema’s. Thema’s in de EKO-code zijn bijvoorbeeld: energie en klimaat, dierenwelzijn en diergezondheid, biodiversiteit, natuur en landschap, eerlijke handel en andere sociale aspecten.

Biologische landbouw 

Het keurmerk Biologisch stelt voor rundvlees, koeienzuivel en paardenvlees eisen aan de herkomst van de dieren, huisvesting en weidegang, diervoeding en gezondheidszorg. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke behoefte van ieder type dier. Een deel van de eisen gaat over dierenwelzijn; biologische dierlijke producten krijgen altijd 3 sterren van het Beter Leven kenmerk.

Overige keurmerken en logo's 

Deze overige keurmerken en logo's voldoen niet aan de richtlijnen op betrouwbaarheid en transparantie van Milieu Centraal.

Weidezuivel - 100% weidemelk
FSC

Maatregelen door Campina

Voordat je een product in handen hebt, heeft het een hele reis afgelegd door de productieketen. Hier zie je de belangrijkste ketenstappen, met bij iedere stap wat Campina zelf aangeeft te doen om mogelijke problemen aan te pakken. Maatregelen die vereist zijn om een (top)keurmerk te verkrijgen, kun je zien door het filter te gebruiken. Je kunt ook bekijken wat een merk extra doet, door te filteren op 'eigen maatregelen'.

Filter op:
 • Veevoer
   Eigen maatregelen
  • Campina garandeert dat hun melkveehouders bij het aanschaffen van voer rekening houden met het risico op ontbossing en inzet voor natuurbehoud. Zij garanderen dat er sinds 2010 voor het telen van voer geen landbouwgrond is aangelegd op de plaats van:

   • Waardevolle bosgebieden ('High Conservation Value Forest'). Dit garanderen ze voor het voer van 100% van hun melkveehouderijen. De voor veevoer gebruikte soja is namelijk gecertificeerd met het RTRS certificaat.

   • Bijzondere bosgebieden waarin veel koolstof is opgeslagen ('High Carbon Stock forest'). Dit garanderen ze voor het voer van 100% van hun melkveehouderijen. Ook dit is vereist door het RTRS certificaat.

  • Keurmerk Biologische landbouw
  • De dieren krijgen biologisch voer (geteeld zonder GGO, bestrijdingsmiddelen en kunstmest) en aan het voer mogen geen antibiotica, medicinale stoffen en groeibevorderaars worden toegevoegd. Minimaal 60% van het voer komt van het eigen bedrijf of uit de regio.

 • Veeteelt
   Eigen maatregelen
  • Van 100% van de koeien die melk geven voor Campina, houdt zij bij wat de gemiddelde levensduur van de koe is, namelijk 2.038 dagen.

  • Campina is actief bezig met het monitoren of verbeteren van dierenwelzijn:

   • 100% van de melk is afkomstig van melkveehouderijen die voldoen aan een erkend dierenwelzijnskeurmerk. Alle melkveehouderijen die leveren aan Campina nemen deel aan het Foqus Planet programma van Campina.

   • 100% van de melk is afkomstig van melkveehouderijen waar regelmatig externe controles op dierenwelzijn plaatsvinden, door een partij zonder belang in de organisatie. Ook dit is een eis van het Foqus Planet programma.

  • Campina heeft een duidelijke aanpak voor een laag en verantwoord antibioticagebruik in de veehouderij:

   • Campina gebruikt voor 100% melk van melkveehouderijen met een beleid op antibioticagebruik, begeleid door dierenartsen. Dit is namelijk verplicht vanuit de Nederlandse regelgeving voor zuivel en alle melkveehouderijen van Campina staan in Nederland.

   • Campina garandeert voor 100% van de melkveehouderijen dat dit beleid strikt wordt gevolgd. Ook dit is verplicht voor Nederlandse melk.

   • Campina monitort het antibioticagebruik op 100% van de boerderijen waar het melk van afneemt. Ook dit is verplicht voor Nederlandse melk.

  • Campina is actief bezig met de bodem- en waterkwaliteit: De melkveebedrijven die aan Campina leveren nemen namelijk deel aan het Foqus Planet programma.

   • 100% van de melk is afkomstig van melkveehouderijen met een controleerbaar beleid voor het gebruik van meststoffen.

  • Campina is actief bezig met het behoud van een goede bodemkwaliteit:

   • Campina werkt samen met andere partijen aan het verbeteren van bodemkwaliteit en/of -erosie.

  • Campina is actief bezig met het behoud van biodiversiteit, door:

   • Het ter plaatse uitvoeren van een biodiversiteitsbeoordeling. 100% van de melk is afkomstig van melkveehouderijen die dit hebben gedaan. Campina heeft een biodiversiteitsmonitor waarmee de netto invloed op biodiversiteit (dichtbij en ver weg) in kaart wordt gebracht.

   • Het implementeren van een lokatie specifiek biodiversiteitsplan, gebaseerd op de biodiversiteitsbeoordeling. 100% van de melk is afkomstig van melkveehouderijen die dit hebben.

  • Campina past technieken voor emissiereductie toe om de luchtkwaliteit op en rond de boerderij te verbeteren:

   • Bij 100% van de mestopslag en mesttoepassing. Dit is namelijk verplicht vanuit de Nederlandse regelgeving voor zuivel en alle melkveehouderijen van Campina staan in Nederland.

  • Campina is bewust bezig met het watergebruik:

   • 100% van de melk van Campina is afkomstig van melkveehouderijen die in gebieden zitten met een laag waterrisico. Deze melk komt namelijk van Nederlandse melkveehouderijen.

  • Campina heeft de uitstoot van broeikasgassen berekend:

   • Op de melkveehouderijen komt de uitstoot van broeikasgassen vrijwel overeen met 1,3 kilo CO₂ per kilo melk.
    Dit is de uitstoot inclusief op het bedrijf gebruikte inputs zoals kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, veevoer, vervoersbewegingen, etc., en geldt voor 100% van de melkstroom.

  Toon alles (28)
 • Verwerking
   Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap.
  • Verpakking
    Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap.
   • Consumptie en afval
     Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap.

    Campina over hun duurzaamheid:

    Met betrouwbare, relevante en voedzame zuivelproducten draagt FrieslandCampina bij aan duurzame voeding van de groeiende wereldbevolking. Onze purpose 'nourishing by nature' staat voor betere voeding voor consumenten, goede inkomsten voor onze boeren, nu en in de toekomst.

    Hein Schumacher, algemeen directeur FrieslandCampina

      Gezondheid
    Minst

    Dit product kan de wekelijkse uitzondering zijn op een verder gezond voedingspatroon.

    1. In een gezonde dagelijkse voeding passen melkproducten. Er zijn gezondere opties dan Biologische Volle Melk.

     Het bevat

     • te veel verzadigd vet
    2. Biologische Volle Melk kun je wel als extraatje eten of drinken. Het advies is om dat niet meer dan drie keer per week te doen.

     Het bevat

     • te veel calorieën
     • te veel verzadigd vet

    Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum

    Over gezondheidsscores

    Voedingswaarden

    Energie (kJ)271kJ/100ml
    Energie (kcal)65kcal/100ml
    Vetten3.6g/100ml
    Verzadigd vet2.5g/100ml
    Koolhydraten / Glucides4.6g/100ml
    Suiker4.6g/100ml
    Eiwitten / Proteïnen3.4g/100ml
    Zout0.12g/100ml
    Calcium0.12g/100ml
    Vitamine B120.4µg/100ml

    Ingrediënten

    melk

    Bron

    Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 08-05-2020.

    Voor het identificeren van de aandachtsgebieden die in deze productieketen worden getoond, gebruikt Questionmark de methode van The Sustainability Consortium. De informatie over maatregelen voor deze aandachtsgebieden is door Campina aangeleverd op 26-03-2019. Questionmark vraagt de directie van Campina om garant te staan voor de betrouwbaarheid van deze informatie. Daarnaast neemt Campina maatregelen die vereist zijn voor het Biologische landbouw keurmerk en het EKO keurmerk. Deze maatregelen kunnen deels overlappen.

    Boodschappenvergelijker

    Vergelijk Biologische Volle Melk (pak, 1L) met een ander product naar keuze op gezondheid en duurzaamheid.

    Zoek nog een product op

    Meer lezen over Questionmark?

    Achtergrond