Terug naar het product
Hoe duurzaam is
Hoeksche Chips zeezout
Hoeksche Chips
EE: BRAND IS_TRANSPARENT
Hoeksche Chips zeezout (plastic zak, 150g)Hoeksche Chips

Bij de productie van bewerkte aardappelproducten kunnen problemen optreden als mensenrechtenschendingen van werknemers, schade door gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en voedselverspilling. Om duurzaam te produceren zijn extra maatregelen nodig.

Questionmark heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek de belangrijkste onderwerpen geselecteerd.

Informatie verstrekt op 26 mrt. 2019
Algemene aandachtsgebieden
environment

Milieu

Belangrijke aandachtsgebieden bij milieu zijn broeikasgassen, gewasbeschermingsmiddelen en voedselverspilling.

De productie van bewerkte aardappelproducten kan een grote impact hebben op het milieu. Belangrijke aandachtsgebieden in de teelt zijn o.a.:

 • Uitstoot van broeikasgassen door de productie en het gebruik van mest en fossiele brandstoffen
 • Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wat kan bijdragen aan het verdwijnen van bijenpopulaties
 • Voedselverspilling door verkeerde bewerking en opslag van producten
social

Mensenrechten

Belangrijke aandachtsgebieden bij mensenrechten zijn vrijheid, bescherming en discriminatie.

Tijdens de productie van bewerkte aardappelproducten kunnen mensenrechtenschendingen voorkomen. Belangrijke aandachtsgebieden voor mensenrechten zijn o.a.:

 • Risico op kinder- en gedwongen arbeid, soms met mensenhandel, het inhouden van lonen of identiteitsbewijzen en het beperken van werknemers in hun vrijheid
 • Het ontbreken van goede bescherming bij werken met gewasbeschermingsmiddelen, met gezondheidsschade als gevolg
 • Discriminatie, met name van vrouwelijke en migrantenarbeiders
Productieketen van Hoeksche Chips

Voordat je een product in handen hebt, heeft het een hele reis afgelegd door de productieketen. Hier zie je de belangrijkste ketenstappen, met bij iedere stap wat Hoeksche Chips zelf aangeeft te doen om mogelijke problemen aan te pakken. Maatregelen die vereist zijn om een (top)keurmerk te verkrijgen, kun je zien door het filter te gebruiken. Je kunt ook bekijken wat een merk extra doet, door te filteren op 'eigen maatregelen'.

Maatregelen door Hoeksche Chips
Filter op:
 • Landbouw
   Eigen maatregelen
  • Hoeksche Chips heeft de risico's op kinderarbeid in de teelt onderzocht:

   • 100% van de gewassen komt uit landen met een laag risico op kinderarbeid. Voor kwekerijen met een eventueel hoger risico zijn maatregelen genomen. Hoeksche Chips teelt alle aardappelen zelf in Nederland, waar kinderarbeid geen risico is.

  • Hoeksche Chips monitort de toevoeging van stikstof en fosfor door mest of compost op de kwekerijen:

   • Hoeksche Chips weet van 100% van de aardappelen hoeveel stikstof er tijdens de teelt is toegevoegd via mest of compost. Gemiddeld is dat 6 kilo stikstof per 1000 kilo geoogste aardappel.

   • Voor 100% van de aardappelen geldt dat het fosforoverschot 8,6 kilo bedroeg per 1000 kilo geoogste aardappel.

  • Hoeksche Chips heeft de uitstoot van broeikasgassen berekend:

   • Van 100% van de aardappelen heeft Hoeksche Chips de uitstoot van broeikasgassen die vrijkomt bij de teelt berekend. Dit is 34,73 kilo CO₂ per 1000 kilo geoogste aardappel.

  • Hoeksche Chips monitort de hoeveelheid water gebruikt voor irrigatie:

   • Van 100% van de aardappelen weet Hoeksche Chips hoeveel irrigatiewater is gebruikt, tijdens de teelt. Dit is 24 kubieke meter water per 1000 kilo geoogste aardappel.

  • Hoeksche Chips onderzoekt de arbeidsomstandigheden op de kwekerijen waar de gewassen wordt geteeld:

   • 100% van de gewassen komt uit landen met een laag risico op schending van werknemersrechten. Voor kwekerijen met een eventueel hoger risico zijn maatregelen genomen. De aardappelen komen namelijk uit Nederland.

  • Hoeksche Chips heeft in kaart gebracht hoe gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt bij de teelt:

   • De kwekerij heeft een controleerbaar programma van het beheersen van effecten van gewasbeschermingsmiddelen op mens en gezondheid. Dit is er voor 100% van het product. Bij de teelt wordt rekening gehouden met milieu en omgeving via het keurmerk Planetproof en aansluiting bij Stichting Veldleeuwerik.

  • Hoeksche Chips heeft onderzocht wat de risico's zijn voor bodemerosie bij de productie op de kwekerijen:

   • 100% van de gewassen komt van kwekerijen met een laag risico op bodemerosie, of van kwekerijen met een hoog risico waarvoor preventieve maatregelen zijn genomen.

  • Hoeksche Chips heeft onderzocht wat de risico's zijn voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers in de kwekerijen waar dit product geteeld wordt:

   • 100% van de gewassen komt uit landen met een laag risico op gezondheids- en veiligheidsproblemen. Voor kwekerijen met een eventueel hoger risico zijn maatregelen genomen.

  • Hoeksche Chips heeft de opbrengst van de kwekerijen in kaart gebracht:

   • De opbrengst per hectare was het afgelopen jaar 35 ton. Dit cijfer geldt voor 100% van de kwekerijen.

  • Er wordt voor dit product geen palmolie, palmpit olie, of van de oliepalm afgeleid ingrediënt gebruikt. De zonnebloemolie die gebruikt is om chips in te bakken wordt gebruikt om de ruimte te verwarmen of gaat naar een biodiesel centrale.

  Toon alles (10)
 • Verwerking
   Eigen maatregelen
  • Hoeksche Chips heeft onderzocht hoeveel voedselverspilling en voedselafval er ontstaat tijdens de laatste fase van verwerking van de gewassen tot het eindproduct:

   • 80% van het eindproduct is afgeleverd bij en aangenomen door de retailer.

   • 5% van het eindproduct is gebruikt als diervoer. De aardappelen die niet geschikt zijn om chips van te bakken gaan deels naar de koeien van een boer.

   • 15% van het eindproduct is gebruikt als biobrandstof of compost. De chips die niet goed genoeg zijn om te verpakken gaat naar een vergister, waar energie opgewekt wordt.

  • Hoeksche Chips heeft de uitstoot van broeikasgassen tijdens de verwerking van het eindproduct berekend per 1000 kilo product:

   • Hoeksche Chips heeft de uitstoot van broeikasgassen tijdens de uiteindelijke verwerking van de geoogste aardappel tot eindproduct berekend, voor 100% van haar productie. Dit is 34,73 kilo CO₂ per 1000 kilo verwerkte aardappel. De energie van Hoeksche Chips komt deels van zonnepanelen.

 • Verpakking
   Eigen maatregelen
  • Hoeksche Chips heeft in kaart gebracht in hoeverre de verpakking van het eindproduct gemaakt is van gerecycled, recyclebaar of duurzaam geproduceerd nieuw materiaal:

   • 50% van de verpakking van het eindproduct bestaat uit duurzaam geproduceerd nieuw materiaal.

   • 50% van de verpakkingen van het eindproduct kan hergebruikt worden.

 • Distributie
   Geen informatie over inspanningen in deze ketensap bekend.
  • Consumptie en afval
    Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap.
   • Ketenbrede maatregelen
    • Hoeksche Chips heeft in kaart gebracht waar de gewassen vandaan komen:

     • Van 100% van de gewassen weet Hoeksche Chips van welke boerderij ze afkomstig zijn. Hoeksche Chips gebruikt alleen zelf geteelde aardappelen uit Nederland.

   Wat zegt Hoeksche Chips zelf:

   Elk onderdeel van de keten is in ons eigen beheer, hierdoor zijn de transportafstanden kort. De aardappelen die we telen zijn PlanetProof gecertificeerd en alle restproducten worden benut. De energie halen we deels uit zonne-energie en onze verpakkingen zijn volledig recyclebaar.

   Rene de Zeeuw en Henk Scheele, directie Hoeksche Chips
   Lees meer over Hoeksche Chips

   Bron

   Voor het identificeren van de aandachtsgebieden die in deze productieketen worden getoond, gebruikt Questionmark de methode van The Sustainability Consortium. De informatie over maatregelen voor deze aandachtsgebieden is door Hoeksche Chips aangeleverd op 26-03-2019. Questionmark vraagt de directie van Hoeksche Chips om garant te staan voor de betrouwbaarheid van deze informatie.

   Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

    

   Meer over Hoeksche Chips

   Lees meer over de duurzaamheids- en gezondheidsambities van Hoeksche Chips

   Transparant over Duurzaamheid