Terug naar het product
Hoe duurzaam is
Biologische ananas
Nature & More
EE: BRAND IS_TRANSPARENT
Biologische ananasNature & More

De productie van fruit in (sub)tropische gebieden kan grote gevolgen hebben voor natuur en milieu in (sub)tropische gebieden en de arbeiders op de plantages. Daarom zijn extra maatregelen nodig op het gebied van milieu en mensenrechten.

Questionmark heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek de belangrijkste onderwerpen geselecteerd. Het keurmerk Biologische landbouw op dit product stelt ook eisen aan duurzaamheid.

Informatie verstrekt op 26 mrt. 2019
Algemene aandachtsgebieden
environment

Milieu

Belangrijke aandachtsgebieden bij milieu zijn broeikasgassen, vervuiling en bestrijdingsmiddelen.

De productie van fruit in (sub)tropische gebieden heeft grote impact op het milieu. Belangrijke aandachtsgebieden in de fruitteelt zijn o.a.:

 • Uitstoot van broeikasgassen door gebruik van mest en fossiele brandstoffen
 • Vervuiling (van bijvoorbeeld het water) door mest- en gewasbeschermingsmiddelgebruik
 • Gebruik van bestrijdingsmiddelen welke bij kan dragen aan het verdwijnen van bijenpopulaties
social

Mensenrechten

Belangrijke aandachtsgebieden bij mensenrechten zijn bescherming, kinder- en gedwongen arbeid en discriminatie.

Tijdens de productie van fruit in (sub)tropische gebieden komen regelmatig mensenrechtenschendingen voor. Belangrijke aandachtsgebieden voor mensenrechten zijn o.a.:

 • Het ontbreken van goede bescherming bij werken met gewasbeschermingsmiddelen, met gezondheidsschade als gevolg
 • Risico's op kinder- en gedwongen arbeid
 • Discriminatie, met name van vrouwelijke en migrantenarbeiders
Productieketen van Nature & More

Voordat je een product in handen hebt, heeft het een hele reis afgelegd door de productieketen. Hier zie je de belangrijkste ketenstappen, met bij iedere stap wat Nature & More zelf aangeeft te doen om mogelijke problemen aan te pakken. Maatregelen die vereist zijn om een (top)keurmerk te verkrijgen, kun je zien door het filter te gebruiken. Je kunt ook bekijken wat een merk extra doet, door te filteren op 'eigen maatregelen'.

Maatregelen door Nature & More
Filter op:
 • Landbouw
   Eigen maatregelen
  • 100% van het fruit is afkomstig van kwekerijen met een plan voor bodem management en Nature & More kan aantonen dat dit extern gecontroleerd wordt en welke voortgang wordt geboekt.

  • Nature & More heeft de risico's op kinderarbeid op de fruitkwekerijen onderzocht:

   • 100% van het fruit komt uit landen met een laag risico op kinderarbeid. Voor fruitkwekerijen met een eventueel hoger risico zijn maatregelen genomen.

  • Nature & More monitort de toevoeging van stikstof en fosfor door mest of compost op de fruitkwekerijen:

   • Nature & More weet van 100% van het fruit hoeveel stikstof er tijdens de teelt is toegevoegd door mest of compost. Gemiddeld is dat 9,6 kilo stikstof per 1000 kilo geoogst fruit. Op de kwekerijen van Nature & More worden enkel organische meststoffen gebruikt. Nature & More maakt geen gebruik van kunstmest.

   • Voor 100% van het fruit geldt dat het fosforoverschot 0,64 kilo bedroeg per 1000 kilo geoogst fruit.

  • Nature & More heeft de uitstoot van broeikasgassen berekend per 1000 kilo geoogst fruit:

   • Van 100% van het fruit heeft Nature & More de uitstoot van broeikasgassen die vrijkomt bij de fruitteelt berekend. Dit is 191 kilo CO₂ per 1000 kilo geoogst fruit.

  • Nature & More onderzoekt de arbeidsomstandigheden op de kwekerijen waar het fruit wordt geteeld:

   • 100% van het fruit komt uit landen met een laag risico op schending van werknemersrechten. Voor kwekerijen met een eventueel hoger risico zijn maatregelen genomen.

  • Nature & More heeft in kaart gebracht hoe gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt bij de teelt:

   • De kwekerij heeft een controleerbaar programma voor het monitoren en managen van het gewasbeschermingsmiddelen gebruik, met oog op de effecten hiervan op mens en gezondheid. Dit is er voor 100% van de fruitteelt. Bij biologische teelt worden alleen organische bestrijdingsmiddelen gebruikt.

   • De kwekerij deelt met Nature & More welke gewasbeschermingsmiddelen er worden gebruikt. Dit wordt gedaan voor 100% van de fruitteelt. De natuurlijke middelen die worden gebruikt worden nauwkeurig bijgehouden en gecontroleerd.

  • Nature & More heeft de opbrengst van de fruitkwekerijen in kaart gebracht:

   • De opbrengst per hectare was het afgelopen jaar 44 ton fruit. Dit cijfer geldt voor 100% van de fruitkwekerijen.

  • Nature & More garandeert dat er sinds 2010 geen landbouwgrond is aangelegd voor de aanleg van fruitkwekerijen op de plaats van:

   • Bosgebieden in het algemeen. Dit garanderen ze voor 100% van hun fruitkwekerijen. De twee kwekerijen waar Nature & More mee werkt zijn meer dan 30 jaar oud.

  • Nature & More streeft naar eerlijke handel en leefbaar loon voor arbeiders:

   • 100% van het fruit is afkomstig van kwekerijen met een beleid gericht op leefbaar loon, waarin staat dat de organisatie vooruitgang moet boeken in het betalen van een leefbaar loon aan haar werknemers en dat de vooruitgang wordt gemonitord met jaarlijkse onafhankelijke onderzoeken. Bovenop het minimumloon van 300 USD in Costa Rica ontvangen werknemers 200 USD extra aan sociale voorzieningen.

  • Nature & More monitort de hoeveelheid water gebruikt voor irrigatie:

   • Van 100% van het fruit weet Nature & More hoeveel irrigatiewater is gebruikt, tijdens de teelt. Dit is 0 kubieke meter water per 1000 kilo geoogst fruit. Er wordt op de kwekerijen namelijk niet geirrigeerd.

  • Nature & More is actief bezig met met behoud van biodiversiteit, door:

   • 100% van het fruit is afkomstig van kwekerijen die de biodiversiteit op de kwekerij hebben onderzocht.

   • 100% van het fruit is afkomstig van kwekerijen die een specifiek plan per gebied hebben, dat gebaseerd is op de biodiversiteitsbeoordeling.

   • 100% van het fruit is afkomstig van kwekerijen die verbetering op het gebied van biodiversiteit kunnen aantonen. Via webcams wordt dit gemonitord waarbij recentelijk luiaards, neusberen, wasberen en een bedreigde mierensoort zijn aangetroffen.

   • 100% van het fruit is afkomstig van kwekerijen die deelnemen aan biodiversiteitsinitatieven die betrekking hebben op gebieden groter dan alleen de eigen kwekerij. Nature & More heeft delen van de kwekerij toegewezen als beschermd gebied en 74 hectare langs de rivier aangeplant met inheemse bomen.

  Toon alles (19)
 • Distributie
   Geen informatie over inspanningen in deze ketensap bekend.
  • Consumptie en afval
    Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap.
   • Ketenbrede maatregelen
    • Nature & More heeft de herkomst van het fruit in kaart gebracht:

     • Van 100% van het fruit weet Nature & More van welke plantage het afkomstig is. Vanaf de eerste dag dat Nature & More met een teler werkt is via hun website te vinden wie de teler is en hoe deze werkt.

   Wat zegt Nature & More zelf:

   Onze Nature & More teler Andres laat zien dat je heerlijke biologische ananassen kan telen in harmonie met de natuur. Sinds deze “finca” is overgeschakeld op biologische teelt is het aantal dieren op en rond het bedrijf aanzienlijk toegenomen.

   Volkert Engelsman, Directeur Eosta BV / Nature & More
   Lees meer over Nature & More

   Bron

   Voor het identificeren van de aandachtsgebieden die in deze productieketen worden getoond, gebruikt Questionmark de methode van The Sustainability Consortium. De informatie over maatregelen voor deze aandachtsgebieden is door Nature & More aangeleverd op 26-03-2019. Questionmark vraagt de directie van Nature & More om garant te staan voor de betrouwbaarheid van deze informatie. Daarnaast neemt Nature & More maatregelen die vereist zijn voor het Biologische landbouw keurmerk.

   Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

    

   Meer over Nature & More

   Lees meer over de duurzaamheids- en gezondheidsambities van Nature & More

   Transparant over Duurzaamheid