Methode Superlijst

Superlijst vergelijkt de mate waarin supermarkten gezond en duurzaam voedsel de makkelijke keuze maken. De methode voor het vergelijken van supermarkten is in verschillende documenten beschreven.

Allereerst zijn er de specifieke vergelijkingscriteria voor elk van de vier thema's waarop supermarkten vergeleken worden: gezondheid, milieu, mensenrechten en dierenwelzijn. Voor ieder van deze thema's worden apart criteria ontwikkeld op basis van het onderzoekskader. (De criteria voor gezondheid worden binnenkort gepubliceerd.)

Daarnaast is er een algemeen document waarin onder meer beschreven staat hoe we data verzamelen en hoe we ervoor zorgen dat de vergelijkingen eerlijk en transparant zijn. Dat staat in het onderzoekskader (binnenkort te publiceren).

Superlijst werkt met een Wetenschappelijke Raad van Advies, die onafhankelijk advies geeft over het onderzoekskader en de vergelijkingscriteria. De taakomschrijving van deze Raad van Advies is beschreven in een reglement.

Zie ook de overkoepelende Questionmark methode.