Superlijst

Superlijst Dierenwelzijn

Op 16 augustus 2021 is het landelijk vergelijkingsonderzoek naar dierenwelzijn in de supermarkten gestart. Het onderzoek “Superlijst Dierenwelzijn” onderzoekt in hoeverre supermarkten hun verantwoordelijkheid nemen om dierenleed in het voedselsysteem te verminderen. Voor dit onderzoek werkt Questionmark samen met World Animal Protection. De resultaten worden in december 2021 gepubliceerd.

  • Lees hier het persbericht.
  • De vergelijkingscriteria voor Superlijst Dierenwelzijn zijn hier in te zien.

Gezond en duurzaam de makkelijke keuze

Gezond, duurzaam en diervriendelijk voedsel moet in elke supermarkt de makkelijkste keuze zijn. Superlijst is een meerjarig onderzoeksproject dat inzichtelijk maakt wat supermarkten doen om hun klanten te helpen kiezen voor gezond & duurzaam. Superlijst laat ook zien welke supermarkten hierin voor- en welke achterlopen en welke kansen zij hebben om het Nederlandse voedingspatroon gezonder en duurzamer te maken. De supermarkten in Superlijst zijn: Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi, Plus, Dirk, Coop en Ekoplaza.

De komende jaren verschijnen in Nederland met tussenpozen vier Superlijsten op de volgende thema's:

Het onderzoek naar gezond en duurzaam in supermarkten wordt ook in het buitenland uitgevoerd. De pilot Superlist UK wordt nog dit jaar uitgerold in Engeland. Volgend jaar breidt het onderzoek uit naar Zweden.

Groen 2021

Superlijst Groen werd in mei 2021 gepubliceerd en richt zich op het thema duurzaamheid in het kader van milieu en natuur. Ook voor Superlijst Groen onderzochten wij de acht grootste Nederlandse supermarkten. De onderwerpen van onderzoek richtten zich voor dit onderzoek op de mate waarin zij zichzelf doelen stellen voor het verminderen van de verkoop van dierlijke eiwitten, plantaardige producten de makkelijkste keuze maken, kiezen voor producten uit natuurvriendelijke landbouw, de verkoop van seizoensgroente en -fruit stimuleren, inzicht geven in de gebruikte verpakkingen en hoe zij ontbossing in de sojaketen voorkomen. 

Voor Superlijst Groen werkten wij samen met Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en Mighty Earth.

Meer over Superlijst Groen (2021)

Gezondheid 2020

De eerste Superlijst ging over Gezondheid. In de zomer van 2020 onderzocht Questionmark hoe supermarkten verschillen op vragen als: hoe gezond is het assortiment? Helpt de inrichting van de winkel om gezond boodschappen te doen? Hoe gezond is de folder met aanbiedingen?

Voor dit onderzoek werkten we samen met vier maatschappelijke organisaties die de gezondheidsbelangen behartigen: Hartstichting, Diabetesfonds, Nierstichting en Maag Lever Darm Stichting.

Superlijst Gezondheid 2020: resultaten en methode
Landelijke vergelijking gezondheid supermarkten van start

Raad van Wetenschappers

De onderzoeksmethode voor iedere Superlijst wordt opgesteld onder toeziend oog van de Raad van Wetenschappers. De experts in deze Raad zien erop toe dat de vergelijking van supermarkten eerlijk is en bijdraagt aan verbetering van het voedselsysteem.

Raad van Wetenschappers

Onderzoeksmethode

Voor het onderzoeken en vergelijken van supermarkten in het kader van Superlijst hebben we een speciaal daarvoor ontwikkelde onderzoeksmethode. Deze bestaat uit een algemeen onderzoekskader en voor ieder thema specifieke vergelijkingscriteria. Beide onderdelen stellen we op in samenwerking met onze Raad van Wetenschappers, maatschappelijke organisaties en met input van supermarkten.

Onderzoeksmethode

Vooronderzoek

In 2019 deed Questionmark een vooronderzoek naar de haalbaarheid van Superlijst, in samenwerking met de Transitiecoalitie Voedsel. Het resultaat daarvan was een korte inventarisatie van verschillen tussen supermarkten. Een van de bevindingen daaruit -  namelijk dat aanbiedingen van supermarkten voor 80% ongezond zijn - leidde direct tot Kamervragen en droeg eraan bij dat staatssecretaris Blokhuis (VWS) met de supermarkten in gesprek ging over verbetering.

Superlijst vooronderzoek
Media aandacht vooronderzoek Superlijst 2019

Meer weten over Questionmark?