Superlijst Ronde Tafel

Supermarkten als aanjager voor duurzamer en gezonder voedsel

In de transitie naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem worden de pakweg 20 supermarktketens in Nederland vaak genoemd als de belangrijkste spelers in de keten van producent naar consument. Vanuit die verantwoordelijkheid kunnen zij een grote rol spelen als aanjager van duurzamer en gezonder eten en drinken.

Maar welke supermarkt doet eigenlijk de meeste inspanningen? En is dat in elke winkel ook terug te zien?

Om consumenten te steunen bij een verantwoorde keuze en supermarkten te stimuleren hierbij een sterk stimulerende en faciliterende rol te spelen brengen de Transitiecoalitie Voedsel en Questionmark begin 2019 een Superlijst uit: een periodieke vergelijking van de Nederlandse supermarkten op de thema’s duurzaamheid, gezondheid, dierenwelzijn, eerlijke prijzen en transparantie in assortiment, inkoop, marketing en beleid.

Superlijst

De Superlijst vergelijkt dus de supermarkten bijvoorbeeld op hun bijdrage aan de reductie van broeikasgasuitstoot of waterverbruik, en met betrekking tot de manier waarop ze hun klanten verleiden tot de consumptie van meer streekproducten en meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten. Ook brengen we in beeld of ze boeren een prijs betalen die hen in staat stelt te kunnen werken met behoud van biodiversiteit en respect voor dieren.

De vergelijking leidt tot een ranglijst van supermarkten, gebaseerd op de aspecten: assortiment, promotie, inkoopbeleid en transparantie.

De lijst zal naar een breed publiek worden gecommuniceerd met extra aandacht voor een groot bereik onder mensen met een smalle beurs.

Wanneer en voor wie?

Op 11 september gaan de Transitiecoalitie Voedsel en Questionmark het gesprek aan met supermarkten en enkele experts tijdens een rondetafelbijeenkomst over de Superlijst. Ook de ministeries LNV en VWS nemen hieraan deel.

De volgende retailers hebben een uitnodiging ontvangen: AH, Jumbo, Plus, Ekoplaza, Dirk, Picnic, Lidl.

Marketing managers, inkopers en MVO-managers van andere Nederlandse supermarktketens zijn van harte welkom om ook hun inbreng te leveren.

Dat geldt ook voor andere personen en organisaties die zich bij dit onderwerp betrokken voelen.

Zij kunnen zich uiterlijk 13 juli per mail melden bij: marit@thequestionmark.org

Programma

Datum: dinsdag 11 september
Tijd: 15.30 - 18.00 plus netwerkborrel
Locatie: volgt, Utrecht

Vragen die centraal zullen staan, zijn o.a.:

  • Wat zijn de belangrijkste thema’s waarop de vergelijking plaats zal vinden?
  • Hoe worden de thema's onderling gewogen?
  • Hoe zorgen we voor een zorgvuldige dataverzameling?
  • Wat zijn de belangrijkste belemmeringen waarmee rekening moet worden gehouden?
  • Hoe kunnen en willen supermarkten aan de Superlijst meewerken?
  • Welke rollen voorzien we voor belangrijke stakeholders als overheden, consumenten, NGO’s, leveranciers/producenten en wetenschap?

De resultaten van het gesprek worden gebruikt bij de verdere opzet en ontwikkeling van de Superlijst.

Het gesprek wordt geleid door Willem Lageweg van de Transitiecoalitie Voedsel.

Meedoen aan de bijeenkomst?

Meer weten over Questionmark?