Superlijst

12 jun. 2019

Gezond en duurzaam de makkelijke keuze

Gezond en duurzaam voedsel moet in elke supermarkt de makkelijkste keuze zijn. Superlijst is een meerjarig onderzoeksproject waarmee inzichtelijk wordt wat supermarkten doen om hun klanten te helpen kiezen voor gezond & duurzaam. Superlijst laat ook zien welke supermarkten hierin voor- en welke achterlopen en wat zij kunnen doen om hun positie te verbeteren. Supermarkten beïnvloeden in grote mate wat hun klanten kopen. Dat biedt ze de kans om het Nederlands voedselpatroon gezonder en duurzamer te maken. Met Superlijst helpen we supermarkten deze kans te grijpen.

De komende jaren zullen er met tussenpozen vier Superlijsten verschijnen, elk op een ander thema:

Gezondheid 2020

De eerste ranglijst gaat over Gezondheid. In de zomer van 2020 onderzoekt Questionmark hoe supermarkten verschillen op vragen als: hoe gezond is het assortiment? Helpt de inrichting van de winkel om gezond boodschappen te doen? Hoe gezond is de folder met aanbiedingen?

Voor dit onderzoek werken we samen met vier maatschappelijke organisaties die de gezondheidsbelangen behartigen: Hartstichting, Diabetesfonds, Nierstichting en Maag Lever Darm Stichting.

Methode Superlijst Gezondheid 2020

Raad van Wetenschappers

De onderzoeksmethode voor iedere Superlijst wordt opgesteld onder toeziend oog van de Raad van Wetenschappers. De experts in deze Raad zien erop toe dat de vergelijking van supermarkten eerlijk is en bijdraagt aan verbetering van het voedselsysteem.

Raad van Wetenschappers

Onderzoeksmethode

Voor het onderzoeken en vergelijken van supermarkten in het kader van Superlijst hebben we een speciaal daarvoor ontwikkelde onderzoeksmethode. Deze bestaat uit een algemeen onderzoekskader en voor ieder thema specifieke vergelijkingscriteria. Beide onderdelen stellen we op in samenwerking met onze Raad van Wetenschappers, maatschappelijke organisaties en met input van supermarkten.

Onderzoeksmethode

Vooronderzoek

In 2019 deed Questionmark een vooronderzoek naar de haalbaarheid van Superlijst, in samenwerking met de Transitiecoalitie Voedsel. Het resultaat daarvan was een korte inventarisatie van verschillen tussen supermarkten. Een van de bevindingen daaruit -  namelijk dat aanbiedingen van supermarkten voor 80% ongezond zijn - leidde direct tot Kamervragen en droeg eraan bij dat staatssecretaris Blokhuis (VWS) met de supermarkten in gesprek ging over verbetering.

Superlijst vooronderzoek
Media aandacht vooronderzoek Superlijst 2019

Meer weten over Questionmark?