Hoe maken supermarkten ons voedselsysteem duurzamer en gezonder?

Gezond, duurzaam, diervriendelijk en eerlijk voedsel de makkelijke keuze

Gezond, duurzaam, diervriendelijk en eerlijk voedsel moet in elke supermarkt de makkelijkste keuze zijn. Superlijst is een meerjarig Europees onderzoek dat inzichtelijk maakt wat supermarkten doen om het voedselsysteem gezonder, duurzamer eerlijker en diervriendelijker te maken. Superlijst laat ook zien welke supermarkten hierin voor- en welke achterlopen en welke kansen zij hebben om het voedingspatroon van hun klanten gezonder en duurzamer te maken.

In diverse Europese landen verschijnen met tussenpozen Superlijsten op de thema's gezondheid, duurzaamheid, dierenwelzijn en mensenrechten.

Raad van Wetenschappers

De onderzoeksmethode voor iedere Superlijst wordt opgesteld onder toeziend oog van de Raad van Wetenschappers. De experts in deze Raad zien erop toe dat de vergelijking van supermarkten eerlijk is en bijdraagt aan verbetering van het voedselsysteem.

Raad van Wetenschappers

Onderzoeksmethode

Voor het onderzoeken en vergelijken van supermarkten in het kader van Superlijst bestaat een speciaal daarvoor ontwikkelde onderzoeksmethode. Deze bestaat uit een algemeen onderzoekskader en voor ieder thema specifieke vergelijkingscriteria. Beide onderdelen stellen we op in samenwerking met onze Raad van Wetenschappers, maatschappelijke organisaties en met input van supermarkten.

Onderzoeksmethode

Vooronderzoek

In 2019 deed Questionmark een vooronderzoek naar de haalbaarheid van Superlijst. Het resultaat daarvan was een korte inventarisatie van verschillen tussen supermarkten. In samenwerking met de Transitiecoalitie Voedsel is het resultaat aangeboden aan toenmalig staatsecretaris Blokhuis (VWS). Een van de onderzoeksbevindingen -  namelijk dat de wekelijkse aanbiedingen van supermarkten structureel voor 80% ongezond zijn - leidde direct tot Kamervragen en droeg eraan bij dat staatssecretaris Blokhuis (VWS) met de supermarkten in gesprek ging over verbetering.

Superlijst vooronderzoek
Media aandacht vooronderzoek Superlijst 2019

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Wil je meer weten over Questionmark?