Superlijst

Supermarkten als aanjager van duurzamer en gezonder voedsel

In de transitie naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem worden de pakweg 20 supermarktketens in Nederland vaak genoemd als de belangrijkste spelers in de keten van producent naar consument. Vanuit die verantwoordelijkheid kunnen zij een grote rol spelen als aanjager van duurzamer en gezonder eten en drinken.

Maar welke supermarkt doet eigenlijk de meeste inspanningen? En is dat in elke winkel ook terug te zien?

Om consumenten te steunen bij een verantwoorde keuze en supermarkten te stimuleren hierbij een sterk stimulerende en faciliterende rol te spelen brengen de Transitiecoalitie Voedsel en Questionmark halverwege 2019 een Superlijst uit: een periodieke vergelijking van de Nederlandse supermarkten op de thema’s duurzaamheid, gezondheid, dierenwelzijn, eerlijke prijzen en transparantie in assortiment, inkoop, marketing en beleid.

Superlijst

De Superlijst vergelijkt de supermarkten bijvoorbeeld op hun bijdrage aan de reductie van broeikasgasuitstoot of waterverbruik, en met betrekking tot de manier waarop ze hun klanten verleiden tot de consumptie van meer streekproducten en meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten. Ook brengen we in beeld of ze boeren een prijs betalen die hen in staat stelt te kunnen werken met behoud van biodiversiteit en respect voor dieren.

De vergelijking leidt tot een ranglijst van supermarkten, gebaseerd op de aspecten: assortiment, promotie, inkoopbeleid en transparantie.

De lijst zal naar een breed publiek worden gecommuniceerd.

Ronde Tafelgesprek 11 september 2018

In september 2018 heeft Questionmark samen met de Transitiecoalitie Voedsel een verkennend en informerend ronde tafelgesprek gevoerd met een aantal vertegenwoordigers van supermarkten en experts op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. Vragen die centraal stonden, waren o.a.:

  • Wat zijn de belangrijkste thema’s waarop de vergelijking plaats zal vinden?
  • Hoe worden de thema's onderling gewogen?
  • Hoe zorgen we voor een zorgvuldige dataverzameling?
  • Wat zijn de belangrijkste belemmeringen waarmee rekening moet worden gehouden?
  • Hoe kunnen en willen supermarkten aan de Superlijst meewerken?
  • Welke rollen voorzien we voor belangrijke stakeholders als overheden, consumenten, NGO’s, leveranciers/producenten en wetenschap?

De resultaten van het gesprek worden gebruikt bij de verdere opzet en ontwikkeling van de Superlijst.

Vragen over Superlijst?

Meer weten over Questionmark?